Produžena garancija

Garancija prema vašim
potrebama i budžetu

Naši partneri nude usluge produžene garancije kako bi osigurali zaštitu svakog dijela vaše mašine od mogućih nedostataka u proizvodnji ili oštećenja materijala, najviše 5 godina ili do 10.000 sati (u zavisnosti od tipa mašine), koji uslov prije nastupi. Pruža vam potpuni mir, a istovremeno obezbjeđuje da maksimalno povećate vrijeme rada mašine, produktivnost, performanse i isplativost.

Nakon kupovine mašine, zajedno sa našim osobljem možete personalizovati  produženu garanciju vaše mašine tako da odgovara vašim potrebama i budžetu.

Produžena garancija je:

  • Dostupna na svim mašinama sa brojačem sati
  • Primjenljiva na mašinama do 6 mjeseci starosti
  • Prenosi se na drugog vlasnika kada se mašina proda
  • Potpuno podržana od nas i naših partnera

Šta je uključeno?

Produžena garancija nudi istu zaštitu komponenti kao standardna garancija, tako da je svaki dio mašine pokriven proizvodnom ili materijalnom greškom.

Zašto izabrati produženu garanciju?

  • Paketi produžene garancije osmišljeni su tako da zadovolje vaše potrebe za sve vrste mašina, od malih do velikih voznih parkova.
  • Kada servisiramo mašine koristimo samo originalne dijelove i maziva, što osigurava održavanje vaše mašine u optimalnom stanju.
  • Evidencija redovnog servisiranje  povećaće preostalu vrijednost mašine.
  • Koristimo samo originalne dijelove i maziva odobrena od proizvođača
  • Svi originalni dijelovi koje standardno ugrađujemo imaju 12 mjeseci garancije
  • Imamo obučene inženjere sa odličnim poznavanjem mašina i tehničkom ekspertizom

 

Ispunite zahtjev
Uspjeh
Zatraži povratni poziv
Uspjeh
Nazovite nas